TRƯỜNG HỌC

Dự Án Long Hải New City nằm gần kề các trường học thuận tiện cho việc di chuyển đến các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp,…

Trường Trung Cấp Biên Phòng 2

Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam

Trường Mầm Non Cho Trẻ

Trường Cao Đẳng Dầu Khí